yvonnekjellsson i fet grön text

Barnen

Med mina böcker vill jag sätta strålkastarljuset på de barn som tvingas växa upp med fanatiskt religiösa föräldrar. En sådan uppväxt kan få avgörande konsekvenser för de val man gör och de möjligheter man ser, senare i livet. Åtminstone har det varit så för mig.

Det är förstås inte bara barn till fanatiskt religiösa föräldrar som växer upp under begränsande förutsättningar - utan det stöd, den frihet och den kärlek som borde vara alla barns rätt. I min värld är alla barn, i någon mån, allas barn och jag menar att det är allas vårt ansvar att hålla ögon och hjärtan öppna för de barn som finns i vår närhet.

Exemplen är många på barn som har det tufft: barn med psykiskt sjuka föräldrar, barn vars föräldrar missbrukar alkohol, droger, spel eller relationer och barn vars föräldrar dränker sig i arbete. Det finns barn som blir utsatta för övergrepp, det finns barn som lever med våld i sin vardag och i sitt hem och det finns barn som växer upp under fattigdom eller till och med krig.

Exemplen är många, det är lätt och förståeligt att vi frestas att blunda, att vi inte orkar se. Någon klok sa: "ingen kan göra allt, men alla kan göra något. "Det är därför jag har valt att berätta min historia. Jag har gjort det eftersom jag hoppas och tror i mitt hjärta att det kan hjälpa någon eller några att se ett ljus och en utväg. Om inte annat så kan det lindra smärtan att förstå att man inte är ensam om sina erfarenheter.

Som jag ser det är kärnfrågan mera aktuell än någonsin; hur har barnen i vår närhet det egentligen?

/Yvonnefoto på Yvonne Kjellsson